Reinvent your business
Image default
Business

Dyslexieonderzoek

Als het u of de docent op school is opgevallen dat uw kind problemen heet bij het lezen en spellen, is het verstandig een dyslexieonderzoek te doen. De kwaliteit van lezen en spellen, de hardnekkigheid van de problemen en de oorzaak hiervan worden dan beschreven. Hoe langer u wacht met een dyslexieonderzoek, des te langer wordt uw kind benadeeld.

Kwaliteit van lezen en spellen

De eerste horde in het dyslexieonderzoek die wordt genomen is het onderzoeken van de kwaliteit van lezen en spellen van uw kind. Er worden verschillende woorden en zinnen behandeld waar uit blijkt waar de kwaliteiten en zwakheden van uw kind liggen. Deze pijnpunten worden apart genomen van de kwaliteiten en vanaf daar wordt het dyslexieonderzoek voortgezet.

Hardnekkigheid

De volgende stap in het dyslexieonderzoek is het onderzoeken hoe hardnekkig de lees- en/of spellingproblemen bij uw kind zijn. De mate van hardnekkigheid wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, waaronder vergelijking met de gemiddelde leerlingen in een soortgelijke situatie. Met het onderzoeken van de hardnekkigheid is het dyslexieonderzoek nog net niet afgerond, omdat er bij ons ook nog een extra stap wordt gezet om u tegemoet te komen.

Oorzaak

Dyslexie wordt, volgens menig studie over dyslexieonderzoeken, veroorzaakt door een probleem met de verwerking van klanken. Garantie dat dit de oorzaak is heeft u echter niet. In elk geval, niet voordat u de oorzaak laat onderzoeken bij ons, waar ook op andere zaken zoals intelligentie onderzocht wordt om dit met zekerheid te kunnen vaststellen.

U bent er bij De Onderwijspraktijk van de Wijk van verzekerd dat het dyslexieonderzoek van uw kind een betrouwbare uitkomst biedt. Het eerste wat geanalyseerd wordt zijn de kwaliteiten m.b.t. lezen en spellen die een kind bezit. Vervolgens wijkt onze methode af van de ‘normale’ dyslexieonderzoeken, omdat zij er dieper op in gaan en een weloverwogen conclusie trekken naar aanleiding van de hardnekkigheid en de oorzaak van de tekortkomingen van uw kind.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/