Reinvent your business
Image default
Business

Een oplossing voor veel bedrijven: outsoucring

Steeds meer bedrijven kiezen voor outsourcing, oftwel het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten aan een extern bedrijf of een externe leverancier. De werkzaamheden die uitbesteed worden zijn vrijwel altijd bedrijfsondersteunende activiteiten en/of nevenactiviteiten.

De keuze voor outsourcing kan om verschillende redenen gemaakt worden. Meestal is het een strategische keuze om een bepaalde activiteit van het bedrijf niet langer intern uit te voeren, want door outsourcing kunnen bedrijven zichzelf ontzorgen en de personeelsplanning richten op de primaire bedrijfsprocessen. Daarnaast wordt er ook vaak voor gekozen vanwege een intern gebrek aan capaciteit en personeel of omdat het bedrijf zelf niet de nodige expertise in huis heeft. Uitbesteding zorgt er dan voor dat de activiteiten toch worden uitgevoerd met grote kwaliteit en het personeel zich op de kernactiviteiten kan focussen. Een andere reden om voor outsourcing te kiezen is de kostenbesparing die voorkomt uit de verhoogde efficiëntie van werken.

Er zijn verschillende activiteiten binnen het bedrijf die uitbesteed kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een externe leverancier voor materialen die een bedrijf nodig heeft om zijn product te vervaardigen. Door het vervaardigen van een onderdeel uit te besteden aan een gespecialiseerde firma, is het onderdeel van hogere kwaliteit en kan er kostenbesparing zijn doordat er minder mankracht nodig is en er geen infrastructuur meer voor nodig is. Ook administratieve activiteiten kunnen uitbesteed worden en het bedrijf kosten en manschappen besparen. Voorbeelden hiervan zijn de urenadministratie of salarisverwerking, vooral kleinere bedrijven hebben niet de middelen om speciaal hiervoor een werknemer aan te nemen waardoor het veel kostbare tijd kan afnemen van een werknemer die het bovendien niet gewoon is om dit te doen. Ook dan biedt outsourcing aan een gespecialiseerd bureau een oplossing. De specialisten die het overnemen zorgen voor kostenbesparing aangezien zij het werk veel efficiënter kunnen uitvoeren en er is geen kans meer op het maken van fouten of niet tijdig verwerken door een medewerker die eigenlijk niet bekwaam is ervoor.

https://www.mysolution.nl/nl-NL/Home