Reinvent your business
Image default
Business

Jaarverslaggeving de basis toegelicht

Jaarverslaggeving de basis toegelicht

 Binnen de jaarverslaggeving en het bedrijfseconomisch en juridisch kader zijn de onderdelen verslaggeving, winst- en vermogensbepaling van belang. De jaarverslaggeving ook wel externe verslaggeving genoemd is relatief complex door ingewikkelde organisatiestructuren, vreemde valuta en vele transacties die door de organisatie vloeien.

 

Titel 2 bw 9

Vanuit de Nederlandse wet zijn in boek 9 titel 2 de eisen beschreven waaraan een jaarrekening dient te voldoen. Binnen een bepaalde bandbreedte kan een organisatie zijn jaarcijfers jaarlijks bepalen en in de jaarrekening verantwoorden. De jaarrekening dient vervolgens gedoneerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Niet iedere ondernemer is verplicht om een jaarrekening te deponeren, zoals de eenmanszaken of de vennootschap onder firma (VOF) zijn dit niet verplicht.

 

RJ

Behalve de Nederlandse wet kan een organisatie ervoor kiezen om de RJ toe te passen.

De Stichting voor de Jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door het publiceren van ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ en RJ-Uitingen.

 

De RJ is betrokken bij de totstandkoming van verslaggevingsstandaarden en is betrokken bij de IASB en EFRAG.

De International Accounting Standard Board is de organisatie die verantwoordelijkheid draagt voor de IFRS. De IFRS is een verplichte verslaggevingsstandaard voor beursgenoteerde ondernemingen. Vanwege de wereldwijde samenwerking en internationalisering van vele bedrijven is het van belang dat de RJ en IFRS met elkaar verbonden worden. Dit komt de vergelijkbaarheid van de organisatie ten goede.

 

Jaarverslaggeving en de verantwoordelijkheid

Er zijn verschillende keuzes voor een organisatie om een bepaalde verslaggevingsstandaard toe te passen. De meeste organisatie kiezen voor titel 2 BW 9, omdat dit de wetgeving is en vanwege de ruimere benadering. Bij middelgrote organisatie zal een accountant al snel de RJ raadplegen om de economische werkelijkheid van een organisatie in de jaarrekening weer te geven.

De bestuurders blijven altijd verantwoordelijk voor de jaarrekening en de cijfers zoals die zijn verantwoord. De accountant kan slechts adviseren of de jaarrekening controleren. Op moment dat de accountant vastgesteld heeft dat de samenstelling van het vermogen juist en volledig is weergeven, zal de verantwoordelijkheid voor fouten en/of onjuistheden bij de bestuurders blijven bestaan. De accountant verricht zijn werk immers op basis van ontvangen controle-informatie van de betreffende organisatie.

 

 

https://www.externeverslaggeving.nl/