Reinvent your business
Image default
Business

McKinsey

McKinsey is de bedenker van het 7S model. Een management model waar elke noemenswaardige manager wel eens van gehoord heeft. Het model brengt de belangrijkste elementen in een organisatie in kaart en laat zien of deze organisatie zijn vitaliteit nog kent of niet. Het vormt door zijn compleetheid een handige checklist om stap voor stap de interne organisatie te analyseren en daaruit weer een toekomstige strategie te ontwikkelen. Vaak wordt dit model gebruikt als onderdeel van een marketingplan onder de noemer interne analyse. Hieronder volgen de elementen van het 7-s model uitgewerkt en omschreven:

Structuur: Hoe is de organisatie ingericht? Wie heeft welke functie en welke functie heeft welke bevoegdheid? Hoe zit het met de hiërarchie? Is de arbeid op een juiste manier verdeeld of dragen sommige werknemers juist extra lasten terwijl andere collega’s er makkelijk van af komen?

Strategie: Welke koers vaart de organisatie? Is de route naar het doel zorgvuldig uitgestippeld en met welke middelen moeten deze doelen worden gerealiseerd?

Systemen: Hoe verlopen processen binnen de organisatie? Hoe verloopt de communicatie en breng de communicatie stromen goed in kaart. Hoe worden afspraken gemaakt en wordt hier ook aan gehouden?

Stijl: hoe geeft het management leiding aan het personeel. Heerst er een angstbeleid, wordt juist proactiviteit beloond of gaat men laks om met het leiding geven? Goed leiderschap heeft een aantoonbaar effect op de resultaten van de organisatie.

Vaardigheden of Skills: door welke vaardigheden kan het bedrijf zich onderscheiden van concurrerende partijen. Hoe val je op in de massa van concurrentie in de markt?

Personeel of Staf: een van de meest waardevolle stukken binnen een organisatie is het personeel. Zei moeten immers uiteindelijk het werk verzetten. Hoe ziet de ideale werknemer er uit. Hoe worden goede werknemers beloond en behouden?

Shared Values: in het Nederlands vertaald staat deze dimensie voor gedeelde waarden, kernwaarden, visie en bedrijfscultuur. Oftewel de basis van de organisatie en daarom staat deze ook centraal in het model.

Klik hier voor meer informatie, u komt dan terecht op de volgende website: carrierepoort.nl

http://carrierepoort.nl/