Reinvent your business
Image default
Business

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Zorgmedewerkers maken het steeds vaker mee; agressie. Door onmacht en ontevredenheid zien patiënten weleens een uitweg door de emoties te uiten in een vorm van agressie. Zorgmedewerkers voelen zich hierdoor onveilig, doordat zij geen grip weten te krijgen op de  escalerende situaties.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg is niet eenvoudig. Om de medewerkers te helpen, is het mogelijk een Omgaan met Agressie training te volgen, waarbij de medewerkers leren om agressief gedrag vroegtijdig op te merken en op een adequate manier te reageren. De aangeboden trainingen hebben een vast stappenplan om de medewerkers in de zorgsector te ondersteunen.

Inventariseren

Vooraf zal er een bezoek gebracht worden voor een inventarisatiegesprek, hierbij zullen de trainingsbehoefte binnen de betreffende organisatie besproken worden. Zodra het duidelijk wordt dat de trainingen de juiste oplossing bieden, zal er uitgebreider geïnventariseerd worden. Er zal besproken worden welke (combinatie van) trainingen kan bijdragen bij het oplossen van het vraagstuk.

Uitvoering

De training zal plaatsvinden op eigen locatie, echter is het mogelijk een andere geschikte locatie te vinden bij ontevredenheid. Als start zal er een e-learning module ingezet worden ter introductie. De aanwezige trainer heeft vooraf een programma samengesteld, maar zal zich laten leiden door de groep. De training zal beginnen met een inventarisatie over de situatie. De begeleider zal hierbij een  therapeutische of coachende rol aannemen. Voor een optimaal resultaat zal er gebruik worden gemaakt van accelerated learning technieken, waarbij diverse leerstijlen aan bod zullen komen.

­­­­Om de technieken en vaardigheden in praktijk te kunnen toepassen, is het essentieel veel te oefenen. Door vele malen te oefenen zullen aangeleerde vaardigheden automatisme worden.

Evaluatie

Na afloop van de training zal de groep samenkomen om de behaalde doelen te bespreken en evalueren. De evaluatie zal plaatsvinden door middel van een online, anoniem evaluatieformulier op de smartphone. De resultaten van deze evaluatie zal worden besproken met de groep, waarbij advies zal worden gegeven over de volgende stappen.

http://zelfsterk.nl

Gerelateerde artikelen

De QR code

Verzorging van de koe

Renovatie van uw dakkapel