Reinvent your business
Image default
Business

Voorkom onnodige kosten door een dakinspectie

Een daklekkage is een veelvoorkomend, maar vervelend probleem. Zo kan de lekkage veel schade richten, waar de woningeigenaar verantwoordelijk voor is. Door het lekkende vocht zullen kostbare spullen en woningonderdelen worden aangetast, die op termijn zullen verzwakken. Daarnaast is het mogelijk dat er schimmel zal optreden.

Om al deze nare gevolgen te beperken, is het essentieel het dak regelmatig te controleren op beschadigingen. Zodra deze controle voor lange tijd achterwege wordt gelaten en scheurtjes een daklekkage veroorzaken, zal de lekkage veel schade achterlaten.

Oorzaken

Uiteraard zal niet elke daklekkage een overeenkomende oorzaak hebben. Wel blijkt dat de platte daken vaker te kampen hebben met daklekkage, met in het bijzonder de daken die tien jaar of ouder zijn. Deze grote kans op lekkage is te verklaren door de naden waarover het dak beschikt. Zodra het zal vriezen of de temperatuur toeneemt, krimpt het materiaal of zet het uit. Hierdoor kunnen er mogelijk scheurtjes ontstaan, die kunnen leiden tot een daklekkage.

Ook dichtzittende dakgoten zijn erg kwetsbaar voor lekkage, doordat het water op het dak blijft liggen.

Verder zijn ook slecht verzorgde schoorstenen vaak verantwoordelijk voor een lekkage. Bij sprake van beschadigde schoorsteenranden is de kans groot dat er een lekkage zal volgen. De schoorstenen zijn een grote oorzaak, doordat er vele warmte en hitte wordt vervoerd via de schoorsteen, terwijl de schoorsteen ’s winters de vorst moet weerstaan. Deze temperatuurverschillen zijn van grote invloed.

Gevolgen

Wanneer de daklekkage op lang termijn buiten beschouwing wordt gelaten of niet wordt opgemerkt, kunnen de gevolgen erg groot zijn. Zo zullen eigenaren kampen met een aangetaste dakconstructie door houtrot. In het extreme geval zal rot zal enkel te verhelpen zijn door het complete dak te moeten vervangen.

Verdere gevolgen zijn gelukkig minder ingrijpend, maar dat neemt niet weg dat ook kostbare objecten binnenshuis beschadigd kunnen worden. Verder kunnen er vochtplekken op de muren ontstaan, die het behang aantasten of zullen er zwammen, schimmel en verkleuringen gevormd worden. Hierbij is het ook belangrijk bewust te zijn van het risico voor mensen met een gevoelige gezondheid of vatbaarheid voor allergieën, waarbij deze personen last kunnen krijgen van keelpijn, hoofdpijn of huiduitslag.

Oplossingen

Om tijdig een daklekkage op te merken, zal een daklekkage vermeden worden. Hierbij zal u zelf het dak moeten betreden of kunt u een dakdekker contacteren. Dakdekkers zullen, door een geplaatste dakinspectie, het dak grondig controleren en noteren of de kans op een lekkage aanwezig is. Hierdoor zal de woningeigenaar direct op de hoogte zijn van de status van het dak.

http://economy.nl