Reinvent your business
Image default
Business

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Arbeidsrecht is van toepassing wanneer er een arbeidsrelatie is tussen een werkgever en een werknemer. Het regelt de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het arbeidsrecht bestaat uit het individueel arbeidsrecht en het collectief arbeidsrecht, het is een integraal onderdeel van het sociaal recht. Het arbeidsrecht bevat regels omtrent onderwerpen zoals de arbeidsovereenkomst, het einde van de arbeidsovereenkomst en loonsverplichtingen van de werkgever. 

In een arbeidsovereenkomst worden allerlei afspraken vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer. Deze afspraken bepalen de basis waarop er zal worden samengewerkt. De overeenkomst stelt dat de werknemer zich ertoe verbindt arbeid te verrichten voor de werkgever voor een zekere tijd en een bepaalde verloning. Maar er zijn nog andere voorwaarden waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen. Er moeten ook bedingen in opgenomen worden over wat er gebeurt na beëindiging van het dienstverband, vaak is er een relatiebeding en een concurrentiebeding. Het is natuurlijk niet leuk om bij het opmaken van de overeenkomst al na te denken over wat er gebeurt moest het contract plots stopgezet worden, maar de bedingen zijn aangeraden om achteraf geen problemen of mogelijkheid tot discussie te hebben.

Arbeidscontracten worden meestal opgesteld door de werkgever in samenwerking met een juridische medewerker of adviseur. Die jurist zorgt ervoor dat alle nodige onderwerpen behandeld worden en de bedingen worden beschreven volgens de regels van het arbeidsrecht en naar de belangen van zowel werkgever als werknemer. Wanneer je als werknemer vragen hebt over de aard, de formulering of de bepalingen in het contract, kan je best een advocaat inschakelen om dit na te kijken. Iedereen kan wel een goede advocaat in zijn omgeving vinden, bijvoorbeeld advocaat Den Haag, en hem bezoeken om het contract te inspecteren en je belangen te verdedigen. Want het kan altijd dat door een onverwachte gebeurtenis het arbeidscontract plots beëindigd wordt, dan ben je ermee gebaat dat je contract waterdicht is.

https://www.ebhlegal.nl